عايق های رطوبتی استخر

عایق X300 ضمن قدرت تحمل فشار زیاد وزن آب ، دارای مقاومت بالای شیمیایی در مقابل موادهای ضدعفونی كننده و تصفیه كننده آب استخر و جكوزی می باشد.
این عایق دارای تنوع فام بوده و می تواند جهت استخر و جكوزی و آبنما در طبقات و یا بام ساختمان مورد استفاده قرار گیرد.
X300 در مقابل حرارت بالای آب جكوزی كاملا پایدار می باشد.
اجرا یكپارچه این عایق باعث می گردد كه لوله های ورودی و مجراهای خروج آب كاملا آب بندی شود.